Mình tên là Đinh Thị Phương, mình mới đến Nhật được 5 tháng. Hiện tại mình đang học tại trường Shurin. Tại Shurin, các thầy cô không chỉ dạy mình về tiếng, mà còn hỗ trợ nhiều về đời sống nên mình rất an tâm. Bây giờ, mình quen thêm nhiều bạn mới và mỗi ngày của mình đều là những ngày ý nghĩa. Mình thấy Shurin là trường tốt, và mình cũng sẽ hết sức cố gắng để đạt được ước mơ trong tương lai.