Mình muốn tìm hiểu nền văn hóa đa chiều nên quyết định vào Shurin. Shurin có rất nhiều giáo viên hiền và tốt bụng. Các giờ học thì dễ hiểu và thú vị. Mình rất ngại việc giao tiếp với những bạn xung quanh nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô mình đã mạnh dạn và có thể nói chuyện được với tất cả các bạn xung quanh.

Mình đã đỗ N1 với số điểm tối đa。Nhớ thật kĩ từ vựng, tự tin rằng mình sẽ làm được, mình sẽ không thua ai, thì mình nghĩ đều có thể vượt qua được nhiều khó khăn. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện được ước mơ của mình. Vào học ở Shurin thực sự là 1 điều tuyệt vời.